Hướng dẫn sử dụng

Thêm học viên thủ công

Thông thường học viên có thể đăng ký khóa học một cách tự động qua website. Tuy nhiên trong một số trường hợp, quản trị trường cũng có thể thêm […]